مراحل و جدول زمانی شرکت در آزمون ورودی تیزهوشان

زمان‌بندی مراحل آزمون‌های تیزهوشان 1402 – 1401

اعلام بخشنامه آزمون ورودی

اواسط بهمن ماه

ثبت نام

اواخر فروردین ماه

پرداخت وجه

اواسط اردی‌بهشت ماه

دریافت کارت ورود به جلسه

اواسط خرداد ماه

برگزاری آزمون ورودی

اوایل تیر ماه

اعلام نتایج

اواخر تیر ماه

ثبت نام در مدارس

اواسط مرداد ماه