اخذ نمایندگی

نمایندگی درجه ۱
تأسیس شعبه‌ی استانی/شهری:

درخواست‌دهنده موظف است، طرح توجیهی خود را که شامل امکانات فیزیکی، زیرساخت‌ها، توانمدی‌های اجرایی و حقوقی و پتانسیل آموزشی مجموعه‌ی عوامل مرتبط با خود است. در قالب حداکثر ۱۲ صفحه‌ی A۴ برای دفتر موسسه ارسال نماید. نماینده‌ی حقوقی موسسه‌ی ماخ بعد از بررسی طرح توجیهی و بازدید از امکانات موجود در استان/شهر مورد بحث، مراتب موافقت/عدم موافقت خود را با سرمایه‌گذاری موسسه در تأسیس نمایندگی اعلام خواهد کرد. در صورت موافقت نماینده‌ی حقوقی برای سرمایه‌گذاری مشترک، شعبه‌ی مذکور کلیه اختیارات اجرایی و آموزشی منطبق بر استانداردهای دفتر مرکزی مؤسسه را دارا خواهد بود. نسبت سهم‌الشراکه‌ی طرفین در نمایندگی درجه ۱ بیش از ۵۰ درصد برای ماخ است که ۳۰ درصد از ارزش اولیه‌ی سهام بدون آورده‌ی اولیه‌ی نقدی و عطف به اعتبار آموزشی ماخ خواهد بود.

نمایندگی درجه ۲
تأسیس شعبه‌ی استانی/شهری: 

درخواست‌دهنده موظف است، طرح توجیهی خود را که شامل امکانات فیزیکی، زیرساخت‌ها، توانمدی‌های اجرایی و حقوقی و پتانسیل آموزشی مجموعه‌ی عوامل مرتبط با خود است، در قالب حداکثر ۱۲ صفحه‌ی A۴ برای دفتر موسسه ارسال نماید. در صورت موافقت نماینده‌ی حقوقی برای سرمایه‌گذاری مشترک، شعبه‌ی مذکور کلیه اختیارات اجرایی و آموزشی منطبق بر استانداردهای دفتر مرکز موسسه را دارا خواهد بود. نسبت سهمالشراکهی طرفین در نمایندگی درجه ۲ برابر ۲۰درصد از ارزش اولیه‌ی سهام بدون آورده‌ی اولیهی نقدی و عطف به اعتبار آموزشی ماخ خواهد بود.

نمایندگی درجه ۳
خدمات ماخ:
نمایندگی برگزاری آزمون‌های تیزهوشان: این نمایندگی به‌صورت انحصاری در شهر مورد بحث صادر شده و نماینده‌ی ماخ مجاز به استفاده از لوگو و تبلیغات موسسه برای معرفی آزمون‌های تیزهوشان ماخ به‌صورت مکتوب و تحت بستر وب خواهد بود. برای همیاری نمایندگان سطح ۴، اطلاعات و فایل مشخصاتشان بر بستر وبگاه اینترنتی ماخ و سایر کانال‌های ارتباطی معرفی خواهد شد که در سطح شهر مذکور قابل استعلام خواهد بود.
نمایندگی برگزاری کلاسهای تیزهوشان: این نمایندگی به‌صورت عمومی صادر می‌شود. نمایندگی بعد از اعزام اساتید دوره‌های آموزشی تیزهوشان خود به تهران برای شرکت در دوره‌های کارورزی، کلاس‌های آموزشی خود را تحت لیسانس یا تحت امتیاز دفتر مرکزی مؤسسه ماخ برگزار می‌کند. بدیهی است در پایان دوره‌ی آموزشی، ارزشیابی علمی ماخ تعیین کننده‌ی ادامه یا توقف همکاری در این سطح خواهد بود. اعتبار گواهی صادر شده در پایان دوره حداکثر به مدت دو سال خواهد بود. در این سطح نمایندگی، دانش‌آموزان ثبت‌نام شده در کلاس‌ها موظف به استفاده از خدمات هوشمند آموزشی «نرم‌افزار تحت بستر وب روزنگار» هستند که بررسی کیفی و ساعات مطالعاتی ایشان بر این بستر اندازه‌گیری خواهد شد. سهم‌الشراکه‌ی موسسه در این کلاس‌ها: نمایندگی ۲۰ درصد ارزش منافع مالی خالص کلاس‌ها را به ماخ پرداخت می‌کند. در صورت موفقیت اجرایی و آموزشی کلاس‌ها (قبولی بیش از دو سوم دانش‌آموزان ثبت نام شده) معادل ۵ درصد از کل ارزش منافع به نمایندگی عودت داده خواهد شد.
نمایندگی برگزاری همایش‌های تیزهوشان: این نمایندگی به‌صورت انحصاری در شهر مورد بحث صادر می‌شود. همایش‌های جمع‌بندی تیزهوشان با اعزام اساتید اعضای هیئت علمی مؤسسه که غالباً مدرسین، طراحان آزمون و سرگروه‌های آموزشی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان هستند، در بازه‌های زمانی معین یا در تاریخ‌های از پیش تعیین شده، به میزبانی اجرایی نمایندگی در سطح شهر برگزار می‌شود. نسبت سهم‌الشراکه در این تراز از نمایندگی بسته به مدرس اعزامی و تعداد دانش‌آموزان حاضر در همایش متفاوت خواهد بود.
تعهدات نمایندگی: 
نمایندگی موظف است دست کم ۸۰۰ دانش‌آموز در سال تحصیلی موضوع قرارداد در آزمون‌های تیزهوشان ماخ شرکت دهد و تسویه‌ی مالی را طبق قراردادهای موجود بسته به اختیار خود مطابق یکی از بندهای الف، ب یا ج فرم شماره‌ی ۳ انجام دهد. بدیهی است فرآیند برگزاری با کیفیت و استاندارد آزمون به لحاظ اجرایی از وظایف نمایندگی بوده و در صورت وجود انتقاد از سوی دانش‌آموزان مورد بازرسی و ارزشیابی قرار میگیرد. نمایندگی موظف است حداکثر توان خود برای برگزاری بهینه‌ی همایش‌های تیزهوشان در هر سال تحصیلی دست کم ۵ بار را به کار گیرد.
تعهدات مالی: ودیعه‌ی یک برگ چک به ارزش ۲ میلیارد ریال جهت تضمین تسویه‌ی مالی خدمات ارائه شده در موعدهای مقرر و پیش از سررسید.

نمایندگی درجه ۴
خدمات ماخ:

نمایندگی برگزاری آزمون‌های تیزهوشان: این نمایندگی به‌صورت انحصاری در شهر مورد بحث صادر شده و نماینده‌ی ماخ مجاز به استفاده از لوگو و تبلیغات موسسه برای معرفی آزمون‌های تیزهوشان ماخ به‌صورت مکتوب و تحت بستر وب است که در سال تحصیلی جاری صادر می‌شود. برای همیاری نمایندگان سطح ۴، اطلاعات و فایل مشخصاتشان بر بستر وبگاه اینترنتی ماخ و سایر کانال‌های ارتباطی معرفی خواهد شد که در سطح شهر مذکور قابل استعلام خواهد بود. 
نمایندگی برگزاری همایش‌های تیزهوشان: این نمایندگی به‌صورت انحصاری در شهر مورد بحث صادر می‌شود. همایش‌های جمع‌بندی تیزهوشان با اعزام اساتید اعضای هیئت علمی مؤسسه که غالباً مدرسین، طراحان آزمون و سرگروه‌های آموزشی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان هستند در بازه‌های زمانی معین یا در تاریخ‌های از پیش تعیین شده، به میزبانی اجرایی نمایندگی در سطح شهر برگزار می‌شود. نسبت سهمالشراکه در این تراز از نمایندگی بسته به مدرس اعزامی و تعداد دانش‌آموزان حاضر در همایش متفاوت خواهد بود.
تعهدات نمایندگی:
نمایندگی موظف است دست کم ۷۰۰دانش‌آموز را در سال تحصیلی موضوع قرارداد در آزمونهای تیزهوشان ماخ شرکت دهد و تسویه‌ی مالی را طبق قراردادهای موجود بسته به اختیار خود مطابق یکی از بندهای الف، ب یا ج فرم شماره‌ی ۳ انجام دهد. بدیهی است فرآیند برگزاری با کیفیت و استاندارد آزمون به لحاظ اجرایی از وظایف نمایندگی بوده و در صورت وجود انتقاد از سوی دانش‌آموزان مورد بازرسی و ارزشیابی قرار می‌گیرد. نمایندگی موظف است حداکثر توان خود برای برگزاری بهینه‌ی همایش‌های تیزهوشان در هر سال تحصیلی دست کم ۲ بار را به کار گیرد.
تعهدات مالی: ودیعه‌ی یک برگ چک به ارزش ۱ میلیارد ریال جهت تضمین تسویه‌ی مالی خدمات ارائه شده در موعدهای مقرر و پیش از سررسید.

نمایندگی درجه ۵
خدمات ماخ:
نمایندگی برگزاری آزمون‌های تیزهوشان: این نمایندگی به‌صورت عمومی صادر شده و نماینده‌ی ماخ مجاز به استفاده از لوگو و تبلیغات موسسه برای معرفی صرفاً آزمون‌های تیزهوشان ماخ به‌صورت مکتوب و تحت بستر وب است که در سال تحصیلی جاری خواهد بود. برای همیاری نمایندگان سطح ۵،‌ اطلاعات و فایل مشخصاتشان بر بستر وبگاه اینترنتی ماخ و سایر کانال‌های ارتباطی معرفی خواهد شد که در سطح شهر مذکور قابل استعلام خواهد بود.
تعهدات نمایندگی:
نمایندگی موظف است دست کم ۱۵۰ دانش‌آموز در سال تحصیلی موضوع قرارداد در آزمون‌های تیزهوشان ماخ شرکت دهد و تسویه‌ی مالی را طبق قراردادهای موجود بسته به اختیار خود مطابق یکی از بندهای الف، ب یا ج فرم شماره‌ی ۳ انجام دهد. بدیهی است فرآیند برگزاری با کیفیت و استاندارد آزمون به لحاظ اجرایی از وظایف نمایندگی بوده و در صورت وجود انتقاد از سوی دانش‌آموزان مورد بازرسی و ارزشیابی قرار می‌گیرد.‌